christmas star     Mahbere Abune Selama- self help association, support those in need, Spiritual gatherings, youth and adult counselling       christmas star

logom3

 

2
Screen Shot 2013-02-23 at 19.17.05
crossB2
hnat
mb1
mb3
mb5

ዜናታትና

View more featured blog entries

 

  

lovecross ብሰላም እተዉ lovecross

 

     ናብ ማሕበር ኣቡነ ሰላማ ዌብሳይት ብሰላማ እተዉ፣ ኣብዚ ዌብሳይት እዚ መንፈሳዊ ህይወትኩም ዝሕግዝ ዘነቓቕሕ ቡዝሓት መደባት ሕዛ ቐሪባ ኣላ እሞ ተጠቀምቲ ክትኮኑ ብ ኣምላክ ሽም ብትሕትና ንሓትት። እዚ ዌብሳይት ብ ሃይማኖት ንዝጎልመሱ ፣ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ንዘለዉ ፣ ገና ጀመርቲ ንዝኾኑን ፈፂሞም ሃይማኖት ዘይፈልጡን ኮቶስ ንኹላትና ዝሕግዝ፡ መንፈሳውይ ሂወትና ዘለምልምን ፉሉይ መደባት ሕዛ ቐሪባ ስለ ዘላ ብሓጎስ ክነበስረኩም ንፈቱ። 

 

                                            lll 


+++ ርሑስ በዓል መስቀል +++

 

ቃል መስቀል ነቶም ዚጠፍኡ ዕሽነት እዩ፡ ንዓና ንንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ። 1ይ ቆሮንቶስ 1:18

"በቲ መስቀል ጐይታና እየሱስ ክርስቶስ፡ ዓለም ብእኡ ንኣይ እተሰቕለት ኣነውን ንዓለም እተሰቐልኩ እንተ ዘይኰነስ፡ ትምክሕቲ ዘበለ ካባይ ይርሐቕ። ገላትያ 6፥15
እንቋዕ ናብ ቅዱስ መስቀል ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጻሐና። ናይ ቅዱስ መስቀል በረኸት ምስ ማሕበርናን ምስ ኩልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን።

 

 

 

 

 

 

 

 

12074530 509088085926459 4451002786289692022 n

 

ዘሕጉስ ብስራት ንሕዝበ ክርስቲያን ''ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይከሐደን'' ወንጌል ዮሐ 1፡19 እትብል ሓዳሽ ናይ ትግርኛ ስብከት DVD ቁጽሪ 23 ብ ኣባ ሳሙኤል ወልደ ሰላማ ተዳልዩ ቀሪቡልኩም ኣሎ። ናይዚ በረኸት ተጠቃማይ ዝገበረና ኣምላከ ኣቡነ ሰላማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይኹኖ።
“ ኣነ ወንጌል እንተ ሰበኽኩ፡ ብግዲ በጺሑኒ እዩ እሞ፡ ዝምክሓሉ የብለይን። ወንጌል እንተ ዘይሰበኽኩ ግና ወይለይ።”1ይቆሮ.9፡16
“ወንጌልን ብሰብክ እንኳ የምመካበት የለኝም፤ ግድ ደርሶብኝ ነውና፤ ወንጌልንም ባልሰብክ ወዮልኝ።” 1ኛቆሮ.9፡16

 

11207287 503758463126088 5487558900138240388 n

 

12020017 503505893151345 4238176563281114296 n

 

 +++እንኳዕ ካብ ዘመነ ሉቃስ ናብ ዘመነ ዮሐንስ ብሰላም ኣሰጋገረና ኣሜን +++

 

መስከረም ናይ ዓመት ናይ መጀመርያ ወርሒ እዩ። “ እንጌራ ብረሃጽ ገጽካ ኽትበልዕ ኢኻ።” ዘፍ.3፡19 ተባሂሉ ንኣዳም ዝተነገረ ቃል ሕገ ተፈጥሮኣዊ ኮይኑ ወዲሰብ ወጺኡ ወሪዱ ሓሪሱ ብረሃጹ እንጀርኡ ዝበልዕ ኮይኑ እዩ።በዚ መሰረት ዘርኢ ዘሪኦም ተኽሊ ተኺሎም ዝነብሩ ሓረስተ ምድሪ ኣብ ወርሓ ክረምቲ ዝዘርእዎ ዘርኢ ኣፍርዩ ምድሪ ድማ ብለምለም ጸቢቓ እንስሳት ድማ ነቲ ለምለም ሳዕሪ በሊዖም ጽሩይ ማይ ሰትዮም ጸጊቦም ጸቢቖም ዝረኣዩሉ ናይ ልምላሜ ናይ ፍርያት ወርሒ እዩ። “ ንምድሪ ትበጽሓን ዕልቕልቕ ተብላን፣ ኣዚኻ ተሀብትማ፣ ርባ ኣምላኽ ማይ መሊኡ እዩ። ንምድሪ ኸምዚ ጌርካ ምስ ኣዳሎኻያ፣ እኽሊ ተዳልወሎም…………..ኣሳውሕ ብመጓሴታት ይኽደን፣ ለሴታትውን እኽሊ ይጒልበብ፣ እልል ይብሉን ይዝምሩን ኣለዉ።” መዝ. 65፡9-13


ብተወሳኺ’ውን እዚ ዕለት ዘመን ሓሊፉ ዘመን ዝትከኣሉ ናይ ዘመን መለወጢ እዩ። “ ንዓመት ብሳህልኻ ትኽልላ፣ ኣሰርካ ስብሒ የንጠብጥብ። ከምዝብሎ መዝ.65፡11 ፧ በዚ መሰረት ድማ ቤተ-ክርስትያና ንዓመታት ብምሕረቱ ብዝሓት ንዝህበና ንእግዚኣብሄር ምስጋና ንምቕራብ ቅዱስ ዮሃንስ ብዝብል ስያሜ እንዳኽበረቶ ትነብር።ብቕዱስ ዮሃንስ ስም ምስያሙ ዮሃንስ “ ብሓቂ እብለኩም አሎኹ፡ ካብ ኣንስቲ ኻብ እተወለዱ ኻብ ዮሃንስ መጥመቕ ዚዐቢ ሓደ እኳ ኣይተንስኤን። ማቴ.11፡11 ተባሂሉ ዝተነገረሉ ናይ ጻድቃን ናይ ሰማዕታት ርእሲ ከምዝኾነ በዓሉ ድማ ናይ በዓላት በኹሪ እዩ።ብኻልኣይ ድማ ዮሃንስ ካብ ነብያት መጨረሻ ካብ ሓዋርያት መጀመርያ ተረኺቡ ካብ ሰማያት ክወርድ እዩ ካብ ድንግል ክውለድ ምባል ገዲፉ “ ንጽብሒቱ ዮሃንስ ንእየሱስ፡ ናብኡ ኺመጽእ ከሎ ረኣየ እሞ፥ እንሆ፡ ሓጢኣት ዓለም ዜርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ፡ በለ። ዮሐ.1፡29 ኢሉ ዘመነ ሓዲስ ከምዝሰበኸ ዕለቱ ድማ ናይ ዘመን መለወጢ እዩ።ጎይታ ምስ ዐረገ ብ180 ዓ.ም ኣብ እስክንድርያ ሊቀ-ጳጳስነት ዝተሾመ ቅዱስ ዲሜጥሮስ’ውን ተገሊጹሉ ባሕረ ሓሳብ ብዮሃንስ ጀሚሩ እዩ ደሪሱሉ። “ ርእሰ ዓውደ ዓመት ዮሐንስ ወላዴ መጥቅዕ በአበቅቴ” ምባሉ ድማ ነዚ እዩ።


ብምሕረቱን ብይቕሬትኡን እዚ ኩሉ ዓመት ተሸኪሙ ናብዚ ሓድሽ ዓመት ዘብጽሓና እግዚኣብሄር ሽሙ ዝተመስገነ ይኹን። ሓድሽ ዓመት ናይ ዓለም መወዳእታን ናይ ዘልኣለማዊ ሂዎት መጀመርታን የዛኻኽረና "ኣብ ጸጽባሕ ሓድሽ እዩ እሙን ምዃኑ ድማኒ ዓብዩ እዩ። ነፍሰይሲ፡ ግደይ እግዚኣብሄር እዩ ስለዝ ብእኡ ተስፋ እገብር ትብል ኣላ።"ድጒዓ ኤርምያስ 3:23-24ናይ ዓለም ፍጻሜ ማለት እታ ናይ መወዳእታ ማዓልቲ ምርኣይ ኣይኮነን ናይ ወዲ ሰብ ናይ ዕድምኡ መወዳእታ ናይ ዘመኑ ፍጻሜ እዩ። ስለዚ ሕጂ እዩ ነብስና ክንምርምራ ዘለና፤ ኣበይ ኢና ዘለና? እግዚኣብሄር ዘሕጉስ ምግባር ዶ ኣለና? ናይ ኣቦታትና ኣሰር ንኽተል ዶ ኣለና? ኢልና ነብስና ንሕተት ምኽንያቱ ወዲ ሰብ ዝፍረድ ኣብዛ ዓለም ከሎ ብዝሰረሖ ስራሕ እዩ እዛ ዕድል ከም ዋዛ ተሓሊፋ ካልኣይ ዕድል የለን።


ሓድሽ ዓመት ምስ ሸኽሚ ሓጥያትና ንከይንቕበላ ተዓጢቕና ክንትስእ ኣለና። መጀመርታ ግን ነብስና መርሚርና ድኽመንታናን ሓጥያትናን ንምቕባል ንዳሎ። ስሕተትና ጌጋ እዩ ሓጥያት እዩ ኢልና ንፍለዮ ምክንያቱ እዚ ዝመሓየሹ ነገራት ንምርኣይ ስለዝሕግዘና። ካብኡ እውን ሓጥያት ማለት ንእግዚኣብሄር ምሕዛን ማልት እዩ፣ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን እየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል ሕማማት እዮ፣ መንግስተ ሰማያት ካብ ምውራስ ዝኽልክል ምኻኑ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ተረዲእና ናብ ንስሃ ንቕረብ ኩሉ ክፋእ ንምግዳፍ ሓድሽ ሰብ ንሙኻን ንተንስእ። 
"ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተ ኣልዩ፡ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ፡ እቲ ብሉይ ሐሊፉ፡ እንሆ፡ ኲሉ ሓድሽ ኰይኑ። " 2ይ ቆረንቶስ 5:17

 

ድኽመትና ተረዲእና ንእግዚኣብሄር ካብሓጥያትን ንዕኡ ደስዘየብል ነገራት ኩሉ ከርሕቐልና ብትሕትና ንሕተቶ። ኣይኮን ሓቲትናዮስ ከይሓተትናዮ እኳ ዝገበረልና ካብ ሓሳብና ንላዕሊ እዩ። "ጽሩይ ማይ ክነጽገልኩም እየ እሞ ክትጸርዩ ኢኹም። ካብ ኲሉ ርኽሰትኩምን ካብ ኲሎም ጣኦታትኩምን ከጽርዩአኩም እየ። ሓድሽ ልቢ ድማ ክህበኩም፡ ሓድሽ መንፈስ ከኣ ከሕድረልኩም፡ ናይ እምኒ ልቢ ኻብ ስጋኹም ከውጽእ፡ ናይ ስጋ ልቢውን ክህበኩም እየ። ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጥኹም ከሕድሮ፡ ብትእዛዘይ ከመላልሰኩም፡ ፍርደይ ከሐልወኩምን ከግብረኩምን እየ" ትንቢት ህዝ36:25-27። ነዚ ዓመት ትገብርዎም ትደልዩ ነገራት ጽሒፍኩም እግዚኣብሄር ከምዝረድአኩም ኣሚንኩም ሂዎትኩም ንምቅያር ተስኡ መደብ ኣውጽኡ ጽቡቕ ንምግባር ክትስኡ ከለኹም ናይ እግዚኣብሄር ኢድ ምሳኹም እያ።

 

 

"ኣነ ዝሐስበልኩም ዘሎኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ፡ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩምሲ፡ ሓሳብ ደሓን እምበር፡ ናይ ክፉእ ኣይኰነን፡ ይብል እግዚኣብሄር።" ትንቢት ኤር 29:11

 

ካብ ኣባ ሳሙኤል ወልደ ሰላማ 
2008 ዓ/ም ግዕዝ

 

11998983 503517106483557 8341361658666014550 n

meleekty

ኣገዳሲ ምልክታ

 

ኩቡራት ናይ ኣቡነ ሰላማ ማሕበር ዌብሳይት ተጠቀምቲ ብምልእኹም ነዚ ዌብሳይት ተጠቀምቲ ንኽንከውን እግዚኣብሄር ስለዝፈቐደ ዝተመስገነ ይኹን ኣቡነ ሰላማ ብፀሎቶምን ቃልኪዳኖምን ስለዝሓገዙና ዝተመስገኑ ይኹኑ ። ካብዚ ብምቕፃል ናይ ማሕበር እቡነ ሰላማ ሽም ዝፅውኡ ናይ ማሕበር ሽም ዘግድፉ ዌብሳይትን ፌስቡክን ካልኦት ፅሑፋትን ሰለዘለዉ ጥንቃቔ ክትገብሩ ብትሕትና ነተሓሳስብ። 

 

ሶሙናዊ መደባት

 

jesus sermon on the mount buttons-p145807933072694819en88u 325ቀዳም
14:00 -20:00   ጉባኤ
20:00 -21:30  ፀበል ኣጠቃቕማ
ሰንበት
20:00 -22:30   ጉባኤ
13:00 -17:00   ግላዊ ምኽሪ
ሶኒ
14:00 -16:30 ግላዊ ምኽሪ   
20:00-21:30 መንፈሳዌ ኮርስ
ሶሉስ
10:00 -12:00   ግላዊ ምኽሪ
15:00 -14:30   ግላዊ ምኽሪ
ሓሙስ
10:00 -12:00   ግላዊ ምኽሪ
ዓርቢ
19:00 -23:00   ጉባኤ

ኣብ 12፣16፣ 18ን 26ን ወርሓዊ ዝኽሪ ፀበል ፃድቕ እሎ እዩ። 

ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ

readings " ናኸ ኣቱም ብጐይታ ፍቑራት ኣሕዋትና፡ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ብናይ መንፈስ ቅድስናን ብእምነት ሓቅን ንምድሓን ስለ ዝሐረየኩም፡ ንሕና ብዛዕባኻትኩም ንኣምላኽ ኲሉ ሳዕ ከነመስግኖ ግቡእና እዩ። 

                 2ይተሰ 2:13

ብባሕታዊ ሳሙኤል ዝቐረበ መጻሕፍትን ቪሲዲን

 

abb

 

ብሂል ኣቦታት

stanthony"ንእግዚኣብሄር ካብ ብፃይካ ኣብሊፅካ ፍተዎ ንብፃይካ ድማ ሓለፋ ነፍስኻ ፍተዎ" 

ኣባ ይስሓቕ ሶርያዊ

ብሂል ኣቦታት

stanthony "ሓንቲ ናይ ክፍኣት ቃል ነቲ ሰናይ ሰብ ክፉእ ትገብሮ፥ ሓንቲ ሰናይ ቃል ግን ነቲ ክፉእ ሰብ ሰናይ ትገብሮ እያ።"                                        ኣባ መቃርዮስ 

ብሂል ኣቦታት

stanthony"ሕማቅ ሓሳባት ኣብ ሓንጎልካ  

ከይፍጠሩ ክትገብር ኣይከኣለካን እዩ ግና ክትነፅጎም ትኽእል ኢኻ።" ኣባ ፒምዋ

ብሂል ኣቦታት

stanthony"ምሉእ ሂዎቶ ንድንግል ማርያም ዘገልገለን ዝሃበን ሂዎቱ ፈጺማ ኣይትጠፍእን እያ።"  ኣባ ኣግናጥዮስ ናይ ኣንፅዮክ

ብሂል ኣቦታት

stanthony"ንሰብ ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ካሊእ ሰብ ክጎድኦ ዝኽእል የለን።" 

ኣባ ኣንጦንዮስ ዕብይ ኣቦ መነኮሳት

 

      ክትክተሉና እብ ሓዲኦም ይፅቀጡ

  twitter-logo-circular-OFFfacebThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Screen Shot 2012-12-21 at 03.44.02

feedback