christmas star     Mahbere Abune Selama- self help association, support those in need, Spiritual gatherings, youth and adult counselling       christmas star

logom3

 

2
Screen Shot 2013-02-23 at 19.17.05
crossB2
hnat
mb1
mb3
mb5

  

lovecross ብሰላም እተዉ lovecross

 

     ናብ ማሕበር ኣቡነ ሰላማ ዌብሳይት ብሰላማ እተዉ፣ ኣብዚ ዌብሳይት እዚ መንፈሳዊ ህይወትኩም ዝሕግዝ ዘነቓቕሕ ቡዝሓት መደባት ሕዛ ቐሪባ ኣላ እሞ ተጠቀምቲ ክትኮኑ ብ ኣምላክ ሽም ብትሕትና ንሓትት። እዚ ዌብሳይት ብ ሃይማኖት ንዝጎልመሱ ፣ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ንዘለዉ ፣ ገና ጀመርቲ ንዝኾኑን ፈፂሞም ሃይማኖት ዘይፈልጡን ኮቶስ ንኹላትና ዝሕግዝ፡ መንፈሳውይ ሂወትና ዘለምልምን ፉሉይ መደባት ሕዛ ቐሪባ ስለ ዘላ ብሓጎስ ክነበስረኩም ንፈቱ። 

 

                                            lll

 10246452 286378201530783 2366120524862259750 n

 

 

ማሕበር ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከቅድስት ሃገር እየሩሳሌም ለማሕበር ኣቡነ ሰላማ ኣባላትና ለሕዝበ ክርስቲያን ይህንን የኣባ ሳሙኤል ወልደ ሰላማ የኣማርኛ ስብከት ቁጥር4 ክፍል 1 "እያንዳንዱም እግዚአብሔር እንደ ጠራው እንዱሁ ይመላለስ" 1ኛ ቆሮ7፤17 በኣባ ሳሙኤል ወልደ ሰላማ ተዘጋጅቶ ቀርቦላችኋል

 

             

               

 

ማሕበረ መድሃኒኣለም እስራኤል ኣብህውከት ማሕበረ ኣቡነ ሰላማ ኣብ ስብከት

 

"ካብዚ ቀጺሉ ትሪእዎ ዘለኹም ማሕበር ኣቡነ ሰላማ ካብ 6 ቃላተ ወንጌል ጠምየ ኣብሊዕኹምኒ ጸሚኤ ኣስቲኹምኒ ዓሪቐ ከዲንኩምኒ ዝብል ቃል ኣምላኽ ንምትግባር ኣብ እንዳ ሳዕሪ ዝተበሃለ መደቀስን ምግብን መስተን ዘይብሎም ብስራሕ ስእነትን ብሽግርን ተስፋ ቆሪጾም ዝሕግዝ ስኢኖም ዝተደርበዩ ኣሕዋትና ዓሌት ብዘይ ኣፈላላይ ኤርትራውያን፡ ኢትዮጵያውያን፡ ሱዳናውያን ክምግቦም ክዳን ክህቦም እቲ ምግቢ ነፍሲ ዝኾነ መጸናንዒ ቃል-ኣምላኽ ክምህርዎምን ምስ ከዱ ኣባላት ማሕበረ ማርያም መድሃኒኣለም መዘምራንን ዲያቆናትን እዚ ትሪኢዎ ዘለኹም ግፍዒ ኣውሪዶም ፡ ካሊእ ውን ዘይተረኣየ ብዙሕ ኣሎ። ቤተ-ክርስትያን ከ ከምዚ ድያ ተምህር?

 

ካልኣይ ድማ ጌጋ ኣሎ ዋላ እንተተባሂሉ ደም ብምፍሳስን ብዳርባ እምኒን ብህውከትን ድዩ ዝፍታሕ? ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ግና ነዚ ነገር ሱቕ ኢሎም ምርኣዮም ዓገብ ዘይምባሎም ኣግባብ ድዩ? እንተ ማሕበር ኣባ ሰላማ ብምፍርራሕን ሽም ብምጥፋእን ብተንኮልን ክፈርስ ከምዘይክእል ብእግዚኣብሄር ስም ከረጋግጸልኩም ይፈቱ። ብዝኾነ ግና ንሕና ቅኑዕ ፍርዲ ኣብ መሬት እንተጎደለ ነቲ ሓቀኛ ዳኛ ንእየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ኣሕሊፍና ሂብናዮ ኣለና፡ኣነ ብወገነይ ድማ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ "ኣነ ምእንቲ ስም ጎይታና እየሱስ ኣብ እዮርሳሌም ንሙማት ድኣ እምበር ንማእሰርቲ ጥራይ እኳ ኣይኮንኩን ተዳልየ ዘለኹ።"ግብ.ሃዋ.21፡13 ከምዝበለ ንሕና ድማ ምእንቲ እየሱስ ክርስቶስን ምእንቲ ኣቦና ኣባ ሰላማን ንምእሳርን ንምስዳድን ጥራይ ደይኮነስ ንሞት ውን ዝተዳለና ኢና።" ኣባ ሳሙኤል

               

meleekty

ኣገዳሲ ምልክታ

 

ኩቡራት ናይ ኣቡነ ሰላማ ማሕበር ዌብሳይት ተጠቀምቲ ብምልእኹም ነዚ ዌብሳይት ተጠቀምቲ ንኽንከውን እግዚኣብሄር ስለዝፈቐደ ዝተመስገነ ይኹን ኣቡነ ሰላማ ብፀሎቶምን ቃልኪዳኖምን ስለዝሓገዙና ዝተመስገኑ ይኹኑ ። ካብዚ ብምቕፃል ናይ ማሕበር እቡነ ሰላማ ሽም ዝፅውኡ ናይ ማሕበር ሽም ዘግድፉ ዌብሳይትን ፌስቡክን ካልኦት ፅሑፋትን ሰለዘለዉ ጥንቃቔ ክትገብሩ ብትሕትና ነተሓሳስብ። 

 

ሶሙናዊ መደባት

 

jesus sermon on the mount buttons-p145807933072694819en88u 325ቀዳም
14:00 -20:00   ጉባኤ
20:00 -21:30  ፀበል ኣጠቃቕማ
ሰንበት
20:00 -22:30   ጉባኤ
13:00 -17:00   ግላዊ ምኽሪ
ሶኒ
14:00 -16:30 ግላዊ ምኽሪ   
20:00-21:30 መንፈሳዌ ኮርስ
ሶሉስ
10:00 -12:00   ግላዊ ምኽሪ
15:00 -14:30   ግላዊ ምኽሪ
ሓሙስ
10:00 -12:00   ግላዊ ምኽሪ
ዓርቢ
19:00 -23:00   ጉባኤ

ኣብ 12፣16፣ 18ን 26ን ወርሓዊ ዝኽሪ ፀበል ፃድቕ እሎ እዩ። 

ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ

readings " ናኸ ኣቱም ብጐይታ ፍቑራት ኣሕዋትና፡ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ብናይ መንፈስ ቅድስናን ብእምነት ሓቅን ንምድሓን ስለ ዝሐረየኩም፡ ንሕና ብዛዕባኻትኩም ንኣምላኽ ኲሉ ሳዕ ከነመስግኖ ግቡእና እዩ። 

                 2ይተሰ 2:13

ብባሕታዊ ሳሙኤል ዝቐረበ መጻሕፍትን ቪሲዲን

 

abb

 

ብሂል ኣቦታት

stanthony"ንእግዚኣብሄር ካብ ብፃይካ ኣብሊፅካ ፍተዎ ንብፃይካ ድማ ሓለፋ ነፍስኻ ፍተዎ" 

ኣባ ይስሓቕ ሶርያዊ

ብሂል ኣቦታት

stanthony "ሓንቲ ናይ ክፍኣት ቃል ነቲ ሰናይ ሰብ ክፉእ ትገብሮ፥ ሓንቲ ሰናይ ቃል ግን ነቲ ክፉእ ሰብ ሰናይ ትገብሮ እያ።"                                        ኣባ መቃርዮስ 

ብሂል ኣቦታት

stanthony"ሕማቅ ሓሳባት ኣብ ሓንጎልካ  

ከይፍጠሩ ክትገብር ኣይከኣለካን እዩ ግና ክትነፅጎም ትኽእል ኢኻ።" ኣባ ፒምዋ

ብሂል ኣቦታት

stanthony"ምሉእ ሂዎቶ ንድንግል ማርያም ዘገልገለን ዝሃበን ሂዎቱ ፈጺማ ኣይትጠፍእን እያ።"  ኣባ ኣግናጥዮስ ናይ ኣንፅዮክ

ብሂል ኣቦታት

stanthony"ንሰብ ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ካሊእ ሰብ ክጎድኦ ዝኽእል የለን።" 

ኣባ ኣንጦንዮስ ዕብይ ኣቦ መነኮሳት

 

      ክትክተሉና እብ ሓዲኦም ይፅቀጡ

  twitter-logo-circular-OFFfacebThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Screen Shot 2012-12-21 at 03.44.02

feedback