christmas star     Mahbere Abune Selama- self help association, support those in need, Spiritual gatherings, youth and adult counselling       christmas star

logom3

 

2
Screen Shot 2013-02-23 at 19.17.05
crossB2
hnat
mb1
mb3
mb5

ዜናታትና

View more featured blog entries
123

 

  

lovecross ብሰላም እተዉ lovecross

 

     ናብ ማሕበር ኣቡነ ሰላማ ዌብሳይት ብሰላማ እተዉ፣ ኣብዚ ዌብሳይት እዚ መንፈሳዊ ህይወትኩም ዝሕግዝ ዘነቓቕሕ ቡዝሓት መደባት ሕዛ ቐሪባ ኣላ እሞ ተጠቀምቲ ክትኮኑ ብ ኣምላክ ሽም ብትሕትና ንሓትት። እዚ ዌብሳይት ብ ሃይማኖት ንዝጎልመሱ ፣ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ንዘለዉ ፣ ገና ጀመርቲ ንዝኾኑን ፈፂሞም ሃይማኖት ዘይፈልጡን ኮቶስ ንኹላትና ዝሕግዝ፡ መንፈሳውይ ሂወትና ዘለምልምን ፉሉይ መደባት ሕዛ ቐሪባ ስለ ዘላ ብሓጎስ ክነበስረኩም ንፈቱ። 

 

                                            lll

 

 

 

እንቋዕ ናብ ርዕሰ ኣውደ ዓመት ቅዱስ ዮሐንስን ናብ ናይ ሊቐ መላእኽት ቅዱስ ራጉኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል ብሰላም ኣብጸሓና። ናይ ሊቐ መላእኽት ቅዱስ ራጉኤልን ናይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ማሕበርናን ምስ ኩልና ሕዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን።


''ብሓቂ እብለኩም አሎኹ፡ ካብ ኣንስቲ ኻብ እተወለዱ ኻብ ዮሃንስ መጥመቕ ዚዐቢ ሓደ እኳ ኣይተንስኤን።'' ማቴ 11:11።
''ንዓመት ብሳህልኻ ትኽልላ፥'' መዝ 65:11

 

 

+++ ሓድሽ ዓመት -> ሓድሽ ህይወት (ብ ኣባ ሳሙኤል ወ/ሰላማ)+++


ብምሕረቱን ብይቕሬትኡን እዚ ኩሉ ዓመት ተሸኪሙ ናብዚ ሓድሽ ዓመት ዘብጽሓና እግዚኣብሄር ሽሙ ዝተመስገነ ይኹን። ሓድሽ ዓመት ናይ ዓለም መወዳእታን ናይ ዘልኣለማዊ ሂዎት መጀመርታን የዛኻኽረና "ኣብ ጸጽባሕ ሓድሽ እዩ እሙን ምዃኑ ድማኒ ዓብዩ እዩ። ነፍሰይሲ፡ ግደይ እግዚኣብሄር እዩ ስለዝ ብእኡ ተስፋ እገብር ትብል ኣላ።"ድጒዓ ኤርምያስ 3:23-24ናይ ዓለም ፍጻሜ ማለት እታ ናይ መወዳእታ ማዓልቲ ምርኣይ ኣይኮነን ናይ ወዲ ሰብ ናይ ዕድምኡ መወዳእታ ናይ ዘመኑ ፍጻሜ እዩ። ስለዚ ሕጂ እዩ ነብስና ክንምርምራ ዘለና፤ ኣበይ ኢና ዘለና? እግዚኣብሄር ዘሕጉስ ምግባር ዶ ኣለና? ናይ ኣቦታትና ኣሰር ንኽተል ዶ ኣለና? ኢልና ነብስና ንሕተት ምኽንያቱ ወዲ ሰብ ዝፍረድ ኣብዛ ዓለም ከሎ ብዝሰረሖ ስራሕ እዩ እዛ ዕድል ከም ዋዛ ተሓሊፋ ካልኣይ ዕድል የለን።


ሓድሽ ዓመት ምስ ሸኽሚ ሓጥያትና ንከይንቕበላ ተዓጢቕና ክንትስእ ኣለና። መጀመርታ ግን ነብስና መርሚርና ድኽመንታናን ሓጥያትናን ንምቕባል ንዳሎ። ስሕተትና ጌጋ እዩ ሓጥያት እዩ ኢልና ንፍለዮ ምክንያቱ እዚ ዝመሓየሹ ነገራት ንምርኣይ ስለዝሕግዘና። ካብኡ እውን ሓጥያት ማለት ንእግዚኣብሄር ምሕዛን ማልት እዩ፣ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን እየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል ሕማማት እዮ፣ መንግስተ ሰማያት ካብ ምውራስ ዝኽልክል ምኻኑ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ተረዲእና ናብ ንስሃ ንቕረብ ኩሉ ክፋእ ንምግዳፍ ሓድሽ ሰብ ንሙኻን ንተንስእ።
"ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተ ኣልዩ፡ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ፡ እቲ ብሉይ ሐሊፉ፡ እንሆ፡ ኲሉ ሓድሽ ኰይኑ። " 2ይ ቆረንቶስ 5:17
ድኽመትና ተረዲእና ንእግዚኣብሄር ካብሓጥያትን ንዕኡ ደስዘየብል ነገራት ኩሉ ከርሕቐልና ብትሕትና ንሕተቶ። ኣይኮን ሓቲትናዮስ ከይሓተትናዮ እኳ ዝገበረልና ካብ ሓሳብና ንላዕሊ እዩ።


"ጽሩይ ማይ ክነጽገልኩም እየ እሞ ክትጸርዩ ኢኹም። ካብ ኲሉ ርኽሰትኩምን ካብ ኲሎም ጣኦታትኩምን ከጽርዩአኩም እየ። ሓድሽ ልቢ ድማ ክህበኩም፡ ሓድሽ መንፈስ ከኣ ከሕድረልኩም፡ ናይ እምኒ ልቢ ኻብ ስጋኹም ከውጽእ፡ ናይ ስጋ ልቢውን ክህበኩም እየ። ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጥኹም ከሕድሮ፡ ብትእዛዘይ ከመላልሰኩም፡ ፍርደይ ከሐልወኩምን ከግብረኩምን እየ" ትንቢት ህዝ36:25-27። ነዚ ዓመት ትገብርዎም ትደልዩ ነገራት ጽሒፍኩም እግዚኣብሄር ከምዝረድአኩም ኣሚንኩም ሂዎትኩም ንምቅያር ተስኡ መደብ ኣውጽኡ ጽቡቕ ንምግባር ክትስኡ ከለኹም ናይ እግዚኣብሄር ኢድ ምሳኹም እያ።


"ኣነ ዝሐስበልኩም ዘሎኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ፡ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩምሲ፡ ሓሳብ ደሓን እምበር፡ ናይ ክፉእ ኣይኰነን፡ ይብል እግዚኣብሄር።" ትንቢት ኤር 29:11

 

ወስብሃት ለእግዚኣብሔር 

 

21433208 858190297682901 4049011244279357902 n

 

21458099 858184824350115 8475663604305591193 o

 

 meleekty

ኣገዳሲ ምልክታ

 

ኩቡራት ናይ ኣቡነ ሰላማ ማሕበር ዌብሳይት ተጠቀምቲ ብምልእኹም ነዚ ዌብሳይት ተጠቀምቲ ንኽንከውን እግዚኣብሄር ስለዝፈቐደ ዝተመስገነ ይኹን ኣቡነ ሰላማ ብፀሎቶምን ቃልኪዳኖምን ስለዝሓገዙና ዝተመስገኑ ይኹኑ ። ካብዚ ብምቕፃል ናይ ማሕበር እቡነ ሰላማ ሽም ዝፅውኡ ናይ ማሕበር ሽም ዘግድፉ ዌብሳይትን ፌስቡክን ካልኦት ፅሑፋትን ሰለዘለዉ ጥንቃቔ ክትገብሩ ብትሕትና ነተሓሳስብ። 

 

ሶሙናዊ መደባት

 

jesus sermon on the mount buttons-p145807933072694819en88u 325ቀዳም
14:00 -20:00   ጉባኤ
ሰንበት
20:00 -22:30   ጉባኤ
13:00 -17:00   ግላዊ ምኽሪ
ሶኒ
14:00 -16:30 ግላዊ ምኽሪ   
20:00-21:30 መንፈሳዌ ኮርስ
ሶሉስ
10:00 -12:00   ግላዊ ምኽሪ
15:00 -14:30   ግላዊ ምኽሪ
ሓሙስ
10:00 -12:00   ግላዊ ምኽሪ
ዓርቢ
19:00 -23:00   ጉባኤ

ኣብ 12፣16፣ 18ን 26ን ወርሓዊ ዝኽሪ ፀበል ፃድቕ እሎ እዩ። 

ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ

readings " ናኸ ኣቱም ብጐይታ ፍቑራት ኣሕዋትና፡ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ብናይ መንፈስ ቅድስናን ብእምነት ሓቅን ንምድሓን ስለ ዝሐረየኩም፡ ንሕና ብዛዕባኻትኩም ንኣምላኽ ኲሉ ሳዕ ከነመስግኖ ግቡእና እዩ። 

                 2ይተሰ 2:13

ብባሕታዊ ሳሙኤል ዝቐረበ መጻሕፍትን ቪሲዲን

 

abb

 

ብሂል ኣቦታት

stanthony"ንእግዚኣብሄር ካብ ብፃይካ ኣብሊፅካ ፍተዎ ንብፃይካ ድማ ሓለፋ ነፍስኻ ፍተዎ" 

ኣባ ይስሓቕ ሶርያዊ

ብሂል ኣቦታት

stanthony "ሓንቲ ናይ ክፍኣት ቃል ነቲ ሰናይ ሰብ ክፉእ ትገብሮ፥ ሓንቲ ሰናይ ቃል ግን ነቲ ክፉእ ሰብ ሰናይ ትገብሮ እያ።"                                        ኣባ መቃርዮስ 

ብሂል ኣቦታት

stanthony"ሕማቅ ሓሳባት ኣብ ሓንጎልካ  

ከይፍጠሩ ክትገብር ኣይከኣለካን እዩ ግና ክትነፅጎም ትኽእል ኢኻ።" ኣባ ፒምዋ

ብሂል ኣቦታት

stanthony"ምሉእ ሂዎቶ ንድንግል ማርያም ዘገልገለን ዝሃበን ሂዎቱ ፈጺማ ኣይትጠፍእን እያ።"  ኣባ ኣግናጥዮስ ናይ ኣንፅዮክ

ብሂል ኣቦታት

stanthony"ንሰብ ካብ ባዕሉ ሓሊፉ ካሊእ ሰብ ክጎድኦ ዝኽእል የለን።" 

ኣባ ኣንጦንዮስ ዕብይ ኣቦ መነኮሳት

 
feedback